راه زندگی

نام برنامه : راه زندگی
  • علی سلیمانی
  • زهرا رجبی
  • محمدرضا کردان
  • یوسف گرمستانی

 

توضیحات :

عنوان برنامه ای ترکیبی ساده با موضوع پزشکی-بهداشتی است که یک هفته در میان به تهیه کنندگی  داوودی -ذاکری (شنبه تا پنجشنبه) از ساعت 9:00  به مدت 45 دقیقه به صورت زنده ،از صدای شبکه مازندران پخش می شود.