جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

رانش و تخریب قبور قبرستان آقاسیدمحمداشکونکوه رامسر - نمایش محتوای خبر

 

 

رانش و تخریب قبور قبرستان آقاسیدمحمداشکونکوه رامسر

.

رانش و تخریب قبور قبرستان آقاسیدمحمداشکونکوه رامسرمسیرجواهرده