جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

راز سلامت(زنده) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

راز سلامت(زنده)

کارگردان:بوی افراز
تهیه کننده :مرجان مفتاحی
تصویربردار:مشایخی فر-رفیقی-فتاح رحیمی
صدابردار:سوادکوهی
مجریان:دکتر غلامی-دکتر ناظری
دستیار تهیه:خاکی
مشاور برنامه:دکتر لواسانی
تدوینگر:مهین فیروزجایی
نویسنده و کارگردان هنری:دکتر لواسانی

برنامه ای به صورت ترکیبی وگفتگو محور ومجله ای که با رویکرد آموزشی با استفاده از پزشکان وپیراپزشکان مجرب به طرح موضوع وراهکارهای پیشگیری از این مشکلات می پردازد.
امروزه بیشترین علل مرگ و میر را در جوامع وبخصوص در استان مازندران تغییر سبک زندگی وتاثیر آن برسلامت است البته بیماری های منتج از این تغییر سبک زندگی همچون  بیماری های  غیر واگیری بیماری های قلب وعروقی ، دیابت ،سـرطان ها ،اختـلالات تغذیه وچاقـی،و... وبیمـاری های واگیـرداری همچون آنفلوآنزا،تب مالت ،سـل لپتوسپیروز،ایدز،بیماریهای ریوی و.... در گروه سنی مختلف جامعه تشکیل می دهند.
لذا این برنامه با رویکرد آموزشی با استفاده از پزشکان وپیراپزشکان مجرب به طرح موضوع وراهکارهای پیشگیری از این مشکلات می پردازد.استفاده از برنامه پزشک خانواده وپتانسیل این قشر از جامعه برای آموزش عمومی جامعه استانی حائز اهمیت است .
ساختار برنامه راز سلامت به صورت ترکیبی فاقد نمایش وگفتگو محور ومجله ای است .در مجموعه جدید راز سلامت همچون گذشته از دو مجری استفاده می شود . یکی مرد ودیگری زن که هر دو  پزشک می باشندکه در شروع برنامه از خارج کادر در نمای لانگ شات وارد برنامه می شوند وبعد از  سلام وگپ وگفتگو با مخاطبان  در نمای مدیوم شات به طرح موضوع برنامه می پردازند.با دیدن یه وله یا کپشن که می تواند در راستای موضوع برنامه باشد به استودیو برگشته وبا معرفی کارشناس برنامه(متخصص ویا .....) به ادامه برنامه پرداخته می شود.مجری دوم در دو بخش بین برنامه به بحث وارد می شود ودر ارتباط با موضوع برنامه به ارائه مطالب پایه برای مخاطبان می پردازد ودر صورت سوال می تواند از کارشناس برنامه بپرسد.عمده نماها در این بخش به صورت مدیوم شات می باشد.
طب کهن،نسخه شفا بخش:بخش جدیدی در برنامه راز سلامت است که با استفاده از پزشکان متخصص درطب سنتی به ارائه راهکاری پیشگیری از بیماری ها از منظر این شاخه از طب  می پردازد.اولویت ارائه مطالب براساس یافته ها وتجربه پزشکان متخصص طب سنتی در دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران وبابل می باشد.این بخش از برنامه به صورت ضبطی در 4الی 5 دقیقه می باشد.این آیتم به صورت متغیریعنی یک الی دوهفته درمیان است.
پزشک من : بخش جدید دیگر برنامه است که به آموزش مردم در باره موضوعات عام سلامت از منظر پزشک خانواده در حوزه های مختلف سلامت می باشد.اولویت براساس فرهنگ سازی بهینه در ارتباط با چگونگی برخورد بیمار وجامعه با پزشک خانواده است،پزشک خانواده چه کمک وراهنمایی می تواند در صورت ارتباط صحیح بین پزشک وبیمار به جامعه داشته باشد.این بخش با استفاده از پزشکان خانواده در آیتم های 3الی4 دقیقه ای طراحی شده است .این بخش از برنامه جزء آیتم های متغیر می باشد.
مسابقه سلامت :پرسش هایی با ساختار گرافیکی با استفاده از نرم افزارهای فتو شاپ وپریمیر وافتر افکت به صورت حرکتی ،همراه با گفتار متنبرای مخاطبان   برنامه جهت ارتقا ی آگاهی سلامت وپیشگیری از بیماری های شایع استان وبه مشارکت گرفتن آنها در برنامه می باشد،این بخش می تواند به صورت مستقل یا همگام با موضوع برنامه باشد  وپاسخ به صورت پیامک وارسال برای برنامه بوده ،که به قید قرعه براساس مشارکت دو دانشگاه جهت تهیه جوایز ،قابل طرح       می باشد این بخش از برنامه در 3بخش در بین قسمت های مختلف برنامه قابل پخش است.
وله های گرافیکی :استفاده از گرافیک های متنی وتصاویر متنوع پزشکی(ویدیو وعکس)همراه یابدون گفتارمتن به ارائه مطالب آموزشی می پردازد، از دیگر آیتم های جدید برنامه می باشد ،که در بین آیتم های مختلف برنامه در 2بخش پخش می شودبرای ساخت این وله ها از نرم افزارهای فتوشاپ ،پریمیر وافتر افکت استفاده شده است
تغذیه سالم ،زندگی سالم:بخش دیگری از برنامه می باشدکه با توجه رتبه یک چاقی استان در کشور این بخش به دنبال تغییر سبک زندگی از طریق تغذیه صحیح  می باشد.طرح سوال و پرسش از عموم جامعه و بررسی میزان آگاهی آنان  در ارتباط با موضوع وپاسخ مناسب وصحیح کارشناس تغذیه به سوال است. این بخش از برنامه به صورت ضبطی در 4 الی5 دقیقه می باشد.این آیتم جزءثابت برنامه می باشد که هر هفته در برنامه طراحی می شود.
موضوعات مختلف برنامه  بر اساس اولویت های استان ،رسانه ملی ،وتقویم سلامت  ملی وجهانی می باشدکه ضمیمه
می باشد.
و اما درآیتم های برنامه وکنداکتور برنامه  سعی بر آن است که  اولا کوتاه باشند و ثانیا از تنوع موضوعی ومحتوایی مناسب برخوردار  باشندتا ریتم مناسب به برنامه داده واز خستگی مخاطب جلوگیری شود.
آیتم های برنامه :
مجریان-بحث کارشناسی -وله های تصویری -کپشن  پیام -ارتباط تلفنی-طب کهن  ،نسخه شفابخش -تغذیه سالم،زندگی سالم-پزشک خانواده -مسابقه سلامت.

 

 

سال تولید: 96


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ