رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

دیدار مدیر کل و مدیران صدا و سیمای مرکز مازندران با مدیرکل تعاون - صفحه اصلی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مدیر کل و مدیران صدا و سیمای مرکز مازندران با مدیرکل تعاون

دیدار مدیر کل و مدیران صدا و سیمای مرکز مازندران با مدیرکل تعاون


دیدار مدیر کل و مدیران صدا و سیمای مرکز مازندران با مدیرکل تعاون

دیدار مدیر کل و مدیران صدا و سیمای مرکز مازندران با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با موضوع اشتغال و نحوه تعامل فیمابین