رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

دیدار مدیرکل مرکز با رئیس کانون مداحان و شاعران مذهبی شهرستان ساری - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار مدیرکل مرکز با رئیس کانون مداحان و شاعران مذهبی شهرستان ساری

دیدار مدیرکل مرکز با رئیس کانون مداحان و شاعران مذهبی شهرستان ساری