رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

دیار نیکان - نمایش محتوای صدا

 

 

دیار نیکان

حضورسلاله پاک پیامبر از سالیان دور که از جور و ستم حکام جائر به دیار مازندران آمدند ارتباط معنوی محکمی را بین مردم ما و آنان فراهم آوردند. اسلام آوردن مردم مازندران بی واسطه و بدست فرزندان پیامبر افتخاری است که رهبر معظم انقلاب هم درباره مردم مازندران فرمودند.این برنامه سعی دارد تا با شناساندن این سلاله پاک، مردم را با سنت حسنه وقف، این امر خداپسندانه آشنا سازد.

در این برنامه اهدافی نیز پیش بینی شده است که از جمله آن می توان به معرفی امامزادگان و اطلاع رسانی در زمینه شجره و تاریخچه آنها، معرفی برنامه های فرهنگی و قرآنی در بقاع متبرکه، معرفی امکانات و زائر سرا ها و جاذبه های طبیعی و دینی امامزاده ها،  ترغیب مردم در نگهداری از اماکن متبرکه که سرمایه  ملی هستند و تشویق انها به اهدا آثار تاریخی مذهبی که در نزد آنهاست به ادارات اوقاف و امور خیریه، معرفی طرح های توسعه  بقاع متبرکه در استان مازندران، گسترش فرهنگ وقف و نظر و دیدگاه اسلام و بزرگان دین در این زمینه، معرفی خدمات وقف به مردم استان، اطلاع رسانی به مردم در زمینه اهدا وجوهات شرعی وقفی به ادارات اوقاف و امور خیریه استان و ... اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی شبکه تبرستان، عوامل تولید این برنامه عبارتند از:

تهيه کننده: علیرضا دهقان 

نویسنده: مهدی اوشیب نتاج 

گوینده : زری قاسم نژاد 

گزارشگر: محمدرضا دلدار

 

 

          

 

 پربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو