رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

دوره آموزشی مروجان حجاب و عفاف در نکا برگزار شد - نمایش محتوای خبر

 

 

دوره آموزشی مروجان حجاب و عفاف در نکا برگزار شد

رئیس اداره بهزیستی نکا در آغاز این دوره آموزشی ، هدف از برگزاری آن را آشنا کردن شرکت کنندگان با قوانین حجاب و عفاف ، تبیین اهمیت این موضوع بر اساس آیات قرآن و روایات و همچنین معرفی روش‌های مناسب امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت برخورد کارشناسانی در این زمینه برشمرد.

وی گفت : زنان باید در خانه مثل یک مربی باشند تا بتوانند موضوع هایی همچون فرهنگ و بصیرت عاشورایی ، آفت ها و هنجارهای اجتماعی و مسائلی را که گریبانگیر خانواده های امروزی است ، بدرستی بشناسند و تبیین کنند.

او افزود : اتصال فریضه امر به معروف و نهی از منکر جامعه امروزی به خاستگاه و قیام سیدالشهداء بایستی در تک تک افراد جامعه احیا شود.

کاظمی گفت : ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به دین و آئین مردم آسیب می زند و بویژه خانواده را با مشکلات زیادی رو به رو خواهد کرد.

وی افزود : انتخاب اسم برای فرزندان ، نوع رفتار و برخورد والدین نسبت به هم و قائل شدن آزادی بیش از حد برای فرزندان ، بویژه در فضای مجازی هشدارهایی است که باید به خانواده ها داده شود تا مراقبت از خانواده و فرزندان بدرستی انجام شود.