دوربین مخفی چرخ ماشین

فردی چرخ ماشین پارک شده کنار خیابان را در می آورد و از عابرین تقاضای مواظبت از ماشین را می کند تا برگردد و ...

 

Hidden camera car wheel
Individual wheel of a car parked in the street and asking pedestrians to take care of the car to go back and ...
 

Loading the player...
تازه ها