جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

دوربین مخفی انتخاباتی - نمایش محتوای تولیدات فضای مجازی

 

 

دوربین مخفی انتخاباتی

دوربین مخفی انتخاباتی
کارگردان : سارا فرهنمند
کاری از فضای مجازی مرکز مازندران