جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

دوران مدیریت سنتی در آموزش و پرورش سپری شد - نمایش محتوای خبر

 

 

دوران مدیریت سنتی در آموزش و پرورش سپری شد

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان نور به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان، سیدمصطفی حسینی در جلسه هماهنگی اجرای پروژه مهر و سازماندهی نیروها که با حضور مدیران مدارس و معاونان آموزشی در کانون فرهنگی شهید مهدی پور برگزار شد، بیان داشت: مدیران مدارس مسئولیت سنگین و مهمی در قبال معلمان و دانش‌آموزان در عرصه مدیریت آموزشی و مدیریت راهبردی دارند.

مدیر آموزش و پرورش نور برنامه محور و پژوهش محور بودن را از سیاست‌های اساسی وزارت آموزش و پرورش دانست و افزود: در کنار این ویژگی‌های مهم مشارکت‌پذیری و تنفیذ اختیار نیز باید از ویژگی‌های مدیر مدرسه باشد.

حسینی در ادامه اصل پروژه مهر را از دغدغه‌های مهم و اصلی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و بر اجرای درست آن بر سه محور ثبت‌نام، سازماندهی و فضای فیزیکی مدارس تاکید کرد.

وی در مقوله ثبت‌نام، از همه مدیران به دلیل اهتمام جدی و اقدام براساس شاخص 46 درصد فنی و 54 درصد متوسطه دوم که برای شهرستان نور اختصاص دارد تقدیر کرد و با ابراز خرسندی از سازماندهی نیروها آن را کاری ستادی قلمداد کرده که در اداره آموزش و پرورش به خوبی در حال پیگیری است.

مدیر آموزش و پرورش نور برنامه‌ریزی و سازماندهی در مدارس را ضروری دانست و ابراز داشت: برنامه‌ریزی و سازماندهی در مدارس باید به گونه‌ای باشد که اول مهر با شروع کلاس‌های درس این هماهنگی برای معلمان و دانش‌آموزان همراه باشد و در این امر خللی ایجاد نشود.

حسینی محیط فیزیکی مدارس را از ویژگی‌های مهم ایجاد انگیزه برای تدریس بهتر معلمان و تحصیل دانش‌آموزان دانست و از مدیران به واسطه تلاش و همت صادقانه در ایجاد محیط آموزشی مناسب برای دانش‌آموزان تقدیر کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان نور افزود: در شرایط امروز وظیفه همه ما تلاش و همت صادقانه است تا فضای فیزیکی مدرسه برای دانش‌آموزان با شادی و نشاط همراه باشد.

وی با اشاره به اینکه دانش‌آموزان و معلمان بعد از سه ماه وارد مدارس می‌شوند، ابراز داشت: تغییرات فیزیکی و سرزندگی  در مدارس باید احساس شود.

حسینی در ادامه خطاب به همه مدیران مدارس عنوان کرد: امروز پایان مدیریت سنتی در آموزش و پرورش این شهرستان بوده و همه مدیران باید مدیریت کارآمد و پژوهش محور بوده و باید از سیاست‌های روز نظام آموزش و پرورش به‌طور کامل آگاهی داشته باشند.