رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

دشت شقایق - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دشت شقایق

گل شقایق، گیاهی علفی، زیبا و به ارتفاع ۲۵ تا ۹۰ سانتی متر است و در مزارع، اماكن سایه دار، دشتها و دامنه های كم ارتفاع كوهستانی وجود دارد. برگهای شقایق پوشیده از كرك و دارای پهنكی منقسم است. گلهایی به رنگ قرمز و زیبا و منفرد در قسمت انتهایی ساقه دارد. كاسه گل آن پس از باز شدن گلبرگها، می ریزد، به طوری كه گلهای شكفته شقایق، عاری از كاسبرگ است.
زمان باز شدن گل شقایق معمولاً در اواسط بهار است و گلهای آن بی بو است و با آن كه مواد قندی نوش در قاعده گلبرگهای آن به وجود نمی آید، با این وجود زنبور عسل برای به دست آوردن دانه گرده فراوان به سمت گل شقایق هجوم می آورد.

Copse Field

 تازه ها