جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

درآمدهای وصولی مازندران افزایش یافت - نمایش محتوای خبر

 

 

درآمدهای وصولی مازندران افزایش یافت

ˈ موسی قاسم پیشه ˈ امروز  در گزارشی به خبرنگاران ،درآمدهای عمومی وصول شده در این مدت را 179 میلیارد تومان اعلام کرد.

وی گفت: وصول این مبلغ در واقع تحقق 78.9 درصد از درآمدهای عمومی پیش بینی شده برای سه ماهه امسال بود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران افزود: 147 میلیارد تومان از درآمدهای عمومی کسب شده مربوط به جمع آوری مالیات ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34.7 درصد افزایش دارد.

قاسم پیشه ادامه داد : 32 میلیارد تومان از درآمدهای عمومی استان در سه ماهه امسال مربوط به سایر درآمدها بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش 64 درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود: درآمدهای عمومی استان از محل سایر درآمدها از ابتدای سال تاکنون 2.8 درصد از سقف پیش بینی شده بیشتر است.

درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم و سایر درآمدها است.