جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

درآمدهای عمومی مازندران حدود 18 درصد افزایش یافت - نمایش محتوای خبر

 

 

درآمدهای عمومی مازندران حدود 18 درصد افزایش یافت

ˈ محمود شعبانزاده ˈروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درآمدهای عمومی وصول شده در این مدت را 397 میلیارد تومان اعلام کرد.

وی گفت: وصول این مبلغ در واقع تحقق 3/85 درصد از درآمدهای عمومی پیش بینی شده برای هشت ماه امسال بود.

شعبانزاده افزود: 333 میلیارد تومان از درآمدهای عمومی کسب شده مربوط به جمع آوری مالیات ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش 18 درصدی برخوردار است.

وی ادامه داد: با این وصف بر اساس هشت دوازدهم بودجه سال جاری درآمدهای مالیاتی محقق شده 2/81 درصد درآمدهای پیش بینی شده برای این مدت را شامل می شود.

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: 64 میلیارد تومان از درآمدهای عمومی استان در هشت ماه امسال مربوط به سایر درآمدها بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش 9/15 درصد افزایش دارد.

وی افزود: درآمدهای عمومی استان از محل سایر درآمدها در هشت ماه امسال 1/16 درصد از سقف پیش بینی شده بیشتر است.

درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم و سایر درآمدها است.