دراسینا کامپکتا

-         مناسب برای محیط های کم نور.
-         خشکی طولانی محیط یا خاک باعث لکه دار شدن برگ ها می شود.
-         از طریق قلمه زدن ساقه قابل تکثیر است.
-         نسبتا کم رشد است و کوددهی منظم باعث رشد سریعتر و شادابی بیشتر برگ ها می شود.


Drasyna Kampkta
- Suitable for dimly lit environments.
- Long dry environment leaf is stain or soil.
- By cutting the stems can be reproduced.
- Modest growth and regular fertilization to grow faster and more leaves are fresh.
 

Loading the player...
تازه ها