سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

حواس جمع - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

حواس جمع

تهیه کننده: اسماعیل تبار

دستیارتهیه : مریم اشتینه

مجری : مبین بوی افراز

حواس جمع عنوان مسابقه ای است به تهیه کنندگی آقای اسماعیل تباربه صورت زنده از سیمای مازندران پخش می شود.

کارشناسان روانشناسی و اجتماعی بر این باورند که برای ایجاد شور فردی و حتی جمعی به ایجاد رقابت نیاز است. رقابت و جدال با خود برای دستیابی به یک هدف است که قدرت انگیزشی را در یک فرد بالا می برد و با تهییج و ترغیب موجب تلاشی مضاعف برای برتری و نیل به هدف مورد نظر می شود.
مسابقه، تقابل و رویارویییکی از پرنشاط ترین فعالیت های بشری در عصر حاضر است که فقط در میادین بزرگ ورزشی تجلی پیدا نمی کند بلکه از همه سنین با تعبیه رقابت ها حتی در جشنواره های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تلاش می شود تا محصولات و کارکردها بر اثر شوق به رقابت و برتری جویی، بهترین شود.
در رسانه های جمعی نظیر تلویزیون هم سابقه اجرای مسابقه و رقابت زیاد است و یکی از لذت بخش ترین لحظات را برای مخاطبان می سازد. علاوه بر رقابت های گسترده که مشارکت های حضوری و فیزیکی شرکت کننده را به تصویر می کشد، مسابقات تلفنی نیز اثرات شگفت آوری در حجم مخاطب و جلب نظر و رضایت آنان دارد.

مجری، شرکت کننده را فرامی خواند و با زبانی شاد و گرم از او می خواهد تا خود را معرفی کرده و بگوید چه تحصیلاتی دارد و از چه شهری شرکت کرده است.
بلافاصله بخش ورودیه و آزمون مسابقه انجام می شود که با کمک به شرکت کننده هم همراه است بدین صورت که از یک محل مشخص در محل زندگیش با استفاده از گرافیک باید فاصله ی تا یک محل مشخص و شناخته شده در شهر زادگاهش را بپیماید.
سپسیک سوال واضح و راحت یک محل شهره در مازندران پرسیده می شود که دو گزینه ای است.
در آخر هم معنای مازنییک کلمه فارسی سوال می شود که چهار گزینه ای خواهد بود.
پس از موفقیت شرکت کننده، مسابقه اصلی شروع می شود.
بخش اول یافتن کلمات مترادف است که شامل ۲۰ کلمه در یک جدول می شود و شرکت کننده باید کلمات مشابه را که نامرتب در جدولی۲۰ کلمه ای است در فرصت یک دقیقه ای بیابد.
بخش دوم نوشتن درست کلمات با هجای خود شرکت کننده است بدین صورت که از وی خواسته می شود دو بار در ظرف یک دقیقه بطور صحیح املای کلمات را بنویسد.
بخش سوم مسابقه انجام یک بازی است بدین صورت که یک سیبل روی ویدیو کال مسابقه طراحی می شود و به شرکت کننده سه بار پیاپی اجازه داده می شود تا تمرین کند که با صوت خود و بر زبان آوردن کلمه "شلیک" زه کمان را کشیده و تیر را رها کند.
دو بار هم فرصت دارد تا در یک دقیقه شلیک نهایی و اصلی انجام دهد.
بخش چهارم شامل سوال ویژه "جهش تولید" است.
بدین مفهوم که یک سوال از برجستگی های تولیدی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هنری مازندران که کمتر به آن اشاره شده و ظرفیت تولید و کار دارد پرسیده می شود و در واقع اینگونه در هر برنامه ضرورت همگامی با شعار سال فراهم می آید.
بخش پنجم و اصلی که با پاداش اختصاصی همراه است و شرکت کننده بطور خودخواسته می تواند شرکت کند، پاسخگویی به یکی از سوالات از جمع ۱۰ سال مشخص از یکی از کتب و ماخذها که در فضای مجازی تعبیه شده ی مسابقه نوشته شده و در معرض همگان است، می باشد.
در پایان محاسبه می شود که چند امتیاز( ۵۰ امتیاز برای موفقیت در هر مرحله) توسط شرکت کننده بدست آمده و در نهایت در پایان هر برنامه، بیشترین امتیازی که یک شرکت کننده بدست آورد؛ برابر با ۱۰۰۰ تومان برای هر امتیاز جایزه دریافت می کند.

سال تولید: 1399


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ