رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

حمام صبوری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حمام صبوری

و شخصی بنام صبوری آنرا از کلیمی های مقیم بابل خریداری کرد و پس از تعمیرات و ایجاد تغییرات در آن مجددا در آنرا به روی مردم گشود . حمام قدیمی صبوری وصعت زیادی ندارد دیوارهای قطور و بنای گنبدی شکل آن تنها از داخل مورد توجه بازدید کنندگان است نورگیرهای سقف را بازسازی کرده اند و با تعمیر بام حمام از آن محافظت می شود در میان بناهای بجامانده از کلیمیان مقیم بابل حمام صبوری تا اندازه ای حفظ شده است .

 

Bath of Sabori, Babol City
 تازه ها