جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

حضور یگان صابرین در رزمایش پیامبر اعظم 12 - نمایش محتوای تولیدات فضای مجازی

 

 

حضور یگان صابرین در رزمایش پیامبر اعظم 12

حضور یگان صابرین در رزمایش پیامبر اعظم 12


حضور یگان در رزمایش