رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

حضور یگان صابرین در رزمایش پیامبر اعظم 12 - نمایش محتوای تولیدات فضای مجازی

 

 

حضور یگان صابرین در رزمایش پیامبر اعظم 12

حضور یگان در رزمایش