جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

حضور سرزده مدیرکل در باشگاه خبرنگاران جوان - نمایش محتوای خبر

 

 

حضور سرزده مدیرکل در باشگاه خبرنگاران جوان

.

حضور سرزده مدیرکل در باشگاه خبرنگاران جوان

آقای مقدسی با حضور سرزده در باشگاه خبرنگاران جوان، روز خبرنگار را به آنان تبریک گفت.