سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

حدود 20 تن بذر درختان جنگلی در مرکز بذر سازمان جنگل ها تولید شده است - نمایش محتوای خبر

 

 

حدود 20 تن بذر درختان جنگلی در مرکز بذر سازمان جنگل ها تولید شده است

مسئول مرکز بذر درختان جنگلی معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: از ابتدای سال 1394 تاکنون در حدود 20 تن بذر و مخروط درختان جنگلی از 13 گونه پهن برگ و سوزنی برگ در این مرکز تولید شده است.

حدود 20 تن بذر درختان جنگلی در مرکز بذر سازمان جنگل ها تولید شده است

بهرام ناصری روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: بذرهای تولیدی اغلب از گونه های کاج سیاه، وَن، توسکا، بارانَک بوده است.
وی اظهار داشت: شناسایی و طبقه بندی منابع تهیه بذر، یکی از اقدامات بسیار مهم برای شناسنامه دار کردن و ارتقای کیفیت بذر مصرفی و تولید نهال به شمار می رود.
ناصری ادامه داد:هم اکنون عمده بذرهای مورد نیاز برای مصرف در فعالیتهای احیایی از ایستگاههای موجود در جنگل های طبیعی و دست کاشت در حوزه شمال کشور تهیه می شود که بر اساس کیفیت پایه های موجود در آنها، اغلب در دو دسته «شناسایی شده» و «انتخاب شده» قرار میگیرند.
مسئول مرکز بذر درختان جنگلی معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان کرد: ضمن اینکه سطوح محدودی از باغهای بذر که جزء ایستگاه های احداث شده به منظور تهیه بذر هستند نیز وجود دارد که برخی از آنها به سن بذردهی رسیده اند.
به گفته ناصری، تهیه بذر از ایستگاههای منتخب و درختان برتر نیازمند صعود از تنه درختان و تهیه بذر از روی پایه های مادری با حفظ سلامت درخت و ایمنی جان کارگران است و دشواری کار تهیه بذر درختان جنگلی مستلزم حفظ کیفیت آن در کلیه مراحل پس از جمع آوری از روی تاج درختان است.
وی تصریح کرد: لزوم استفاده از ابزارها و روشهای ایمنی صعود از درخت و نیز اطلاع از سرشت بذر گونه های مختلف در هنگام بُوجاری(الک کردن بذر) و نگهداری از دیگر موارد مهم به شمار می رود.
ناصری یادآور شد: تمامی این فعالیت ها تحت نظارت مرکز بذر جنگلی که مرکز انحصاری و فعال و تخصصی در زمینه بذر درختان جنگلی است انجام می شود که وظیفه نظارت بر تهیه و تولید بذر با کیفیت را از منابع موجودبر عهده دارد.
وی در پاسخ به این سوال که در انتخاب بذر برای کاشت در جنگل و یا تولید نهال در نهالستان به چه مواردی توجه می شود گفت: توجه به کیفیت بذر یک شاخص کلیدی و نقطه اتفاق نظر شناخته می شود.
ناصری اظهار داشت: این اصل در زمینه بذر مصرفی برای انجام دادن امور احیایی یعنی تولید نهال در نهالستان و بذرکاری و بذرپاشی در جنگل نیز صدق می کند و از سه جنبه کیفیت ژنتیکی وکیفیت های آزمایشگاهی و سازگاری بررسی می شود.
مسئول مرکز بذر درختان جنگلی معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشوربیان کرد: در خصوص کیفیت ژنتیکی بذر، توجه به ویژگی های پایه های مادری در مبحث شناسایی و طبقه بندی منابع تهیه بذر مد نظر قرار می گیرد.
وی ادامه داد: برای تعیین کیفیت های آزمایشگاهی به منظور موفقیت در امر تولید نهال و نیز احیای جنگل، آزمایشگاه مرکز بذر جنگلی با استفاده از امکانات مجهز و کارکنان آموزش دیده و با تجربه، ویژگی های فیزیکی و کاراَندام شناختی (فیزیولوژیکی) بذر را بر اساس استانداردهای بین المللی تعیین می کند.
ناصری تصریح کرد: به دلیل دیربازده بودن دوره برگشت سرمایه در جنگل، لزوم توجه به همسانی شرایط مبدا بذر با مقصد کاشت، جایگاه ویژه تری در مقایسه با سایر فعالیتهای تولیدی دارد.
وی گفت: در موضوع سازگاری که سومین جنبه از کیفیت بذر است، با در دست داشتن مشخصات شناسنامه های بذر و با هدف ارتقای پایداری جنگلکاریها این تطابق انجام می شود.
ناصری مهم ترین مشکلات مرکز بذر درختان جنگلی را مشکلات اعتباری و نبود راهبرد مشخص در زمینه عملیات احیای سرزمین دانست و افزود:این امر برخلاف نیاز مبرم به توسعه جنگل در کشور و به دنبال آن نبود امکان برنامه ریزی دقیق برای پیش بینی نیاز به بذر است.
بذر یا دانه، بخشی از گیاه است که بر اثر رشد تخمکِ لقاح یافته به وجود می آید. قسمت اصلی بذر را جنین آن که از رشد تخمک اصلی حاصل می شود تشکیل می دهد.
بذر بر اثر رویش به گیاهک و سپس گیاه کامل تبدیل می شود. زادآوری با بذر، مهم ترین روش ازدیاد در اکثر گیاهان، اعم از درختی و درختچه ای یا بوته ای و علفی است.