جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

حدود چهارمیلیون سهم در بورس مازندران داد و ستد شد - نمایش محتوای خبر

 

 

حدود چهارمیلیون سهم در بورس مازندران داد و ستد شد

ˈ علی جعفری ˈ به خبرنگار ایرنا گفت : امروز در مجموع یک میلیون و 412 هزار و 839 سهم به ارزش پنج میلیارد و 733 میلیون ریال در بورس استان خریداری شد.

وی ادامه داد : دو میلیون و 376 هزار و 453 سهم به ارزش هفت میلیارد و 173 میلیون ریال نیز امروز فروخته شد.

مدیربورس منطقه ای مازندران سهم خرید سهام در تالارهای بورس استان را در روز جاری 44درصد و سهم فروش را 56 درصد اعلام کرد.

تالار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍در ان امروز ش‍‍اه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذاران ب‍رای خرید س‍‍ه‍‍ام

شرکتهای گروه مپنا ، سیمان خزر و سرمایه گذاری ساختمان ایران و فروش سهام شرکت های لیزینگ صنعت و معدن ، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و قند نیشابور بود .

ش‍‍اخ‍ص ق‍ی‍م‍ت بورس کشور نیز در این روز با 113 واح‍د کاهش نسبت به روز کاری گذشته به 75 هزار و 240 و اح‍د رس‍ی‍د.