حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۷

حجاب وقار است - نمایش محتوای تولیدات فضای مجازی

 

 

حجاب وقار است

حجاب اسلامی به پوشش‌های گوناگون زنان مسلمان گفته می‌شود و مفهومی برآمده از قرآن کریم و فقه اسلامی و ساخت یافته در فرهنگ اسلامی که ناظر به پوشش شرعی در مقابل نامحرم، به ویژه برای زنان است. حجاب گاه برگرفته از احکام شرع و گاه مربوط به قراردادهای اجتماعی و شرایط موقعیتی فرد است.