جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

جی جاق - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جی جاق

جی جاق
مشخصات ظاهری: این پرنده 33 سانتیمتر طول دارد و در پرواز، به واسطه ی پوشش آبی بال ها لکه ی سفید روی بال و دم که در تضاد با رنگ شاهپرهای بال و دم قرار دارد. به آسانی شناخته می شود. سبیل سیاه و تراک سیاه یا خط خط سیاه از مشخصه های دیگر این پرنده است. روتنه صورتی خاکستری با اثری از رنگ قهوه ای پس گردن قهوه ای تا تیره زیر تنه صورتی خاکستری روشن و چانه و زیر دم سفید چرکی است. پروازش آرام و مستقیم و با تکان ها ی خاص بدن و بال ها همراه است. این پرنده پر سرو صدا و خجالتی است.
صدا: صدای این پرنده بسیار واضح و نعره مانند به صورت «سه کا آآک-سه کا آآک » و صدای ضعیف « پی ای » شنیده می شود.
زیستگاه: این پرنده در جنگل های سوزنی برگ بلوط یا جنگل های مخلوط به سر برده و به ندرت دور از درخت دیده می شود و در سوراخ درختان و لابلای شاخ و برگ های درختان حاشیه جنگل آشیانه می سازد. در ایران بومی و فراوان است.

Garrulus Glandarius

Garrulus Glandarius is the bird of jungle areas, especially in North of Iran.

It has very beautiful feathers. It is a very active bird.

Garrulus Glandarius is a provident bird as it buries the oaks to eat in wintertime. So it usually lives near the oak trees.

It eats insects and other fruits, too.تازه ها