سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

جو در 34 هزار هکتار از مزارع مازندران کشت شد- سطح پایین بیمه - نمایش محتوای خبر

 

 

جو در 34 هزار هکتار از مزارع مازندران کشت شد- سطح پایین بیمه

یحیی ابطالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون بالغ بر 34 هزار هکتار از اراضی زراعی استان مازندران به کشت جو اختصاص یافته که 12 هزار هکتار آن مربوط به کشت جو آبی با سطح سبز بیش از 11 هزار هکتار و 22 هزار هکتار آن با سطح سبز 19 هزار هکتار مربوط به کشت دیم بوده است.

ابطالی با بیان اینکه در راستای کشت زراعت جو تا به حال بیش از 140 تن بذر گواهی شده برای مزارع جو آبی به تفکیک ارقام مختلف بین کشاورزان توزیع شده، از توزیع بیش از سه هزار و 444 تن بذر بوجاری شده خود مصرفی در استان خبر داد و تصریح کرد: تاکنون بیش از هزار و 144 تن کود اوره و 352 تن کود فسفات نیز بین کشاورزان زراعت جو استان توزیع شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه بیش از هزار و 11 هکتار از سطوح کشت جو استان تاکنون تحت پوشش بیمه قرار گرفته که میزان 60 هکتار مربوط به سطوح جو آبی و 951 هکتار مربوط به کشت جو دیم است، قیمت جو را به قرار کیلویی هفت هزار ریال اعلام کرد.