جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

جهاد کشاورزی مازندران نسبت به خطر بیماری کپک خاکستری کیوی هشدار داد - نمایش محتوای خبر

 

 

جهاد کشاورزی مازندران نسبت به خطر بیماری کپک خاکستری کیوی هشدار داد

ˈ محمد اخوان ˈ از کشاورزان خواست تا برای جلوگیری از شیوع این بیماری ضمن حذف میوه های باقی مانده روی درخت و کف باع، از دستکش هنگام برداشت میوه استفاده کنند.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، وی از کپک خاکستری میوه کیوی به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های پس از برداشت کیوی در شمال ایران یاد کرد و گفت: معمول ترین نشانه این بیماری، نوعی پوسیدگی نرم در دمگاه یا محل های زخمی میوه است و شیوع آن نیز پیش از برداشت میوه آغاز می شود.

اخوان تاکید کرد: میوه های آلوده کف باغ، علف های هرز، برگ درختان کیوی ریخته شده پای درخت و درختان مرکبات همجوار محل مناسبی برای زمستان گذرانی قارچ این بیماری است.

وی استفاده از دستکش هنگام برداشت میوه، جلوگیری از ضربه خوردن میوه ها هنگام چیدن و انبار کردن، حذف میوه های باقی مانده روی درخت و کف باغ و تهویه مناسب سردخانه ها به منظور جلوگیری از تجمع گاز ˈ اتیلن ˈ را برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری خاکستری کیوی ضروری دانست.

اخوان گفت: هرس شاخه های زاید و ایجاد تهویه مناسب در باغ، برداشت به موقع و قبل از نرم شدن و رسیدن کامل میوه و سازماندهی میوه ها قبل از انبار کردن به منظور کاهش پوسیدگی انباری آن ها از دیگر اقدامات مدیریتی است که در جلوگیری از بیماری کپک خاکستری کیوی موثر است.

بر اساس آمار مراجع رسمی،سالانه حدود 221 هزار تن کیوی در کشور تولید می شود که حدود 110 هزار تن آن مربوط به استان مازندران است.

هم اکنون بیش از دو هزار هکتار از باغ های غرب مازندران به کشت کیوی اختصاص دارد و میانگین تولید سالانه این محصول نیز حدود 60 هزار تن است که از این مقدار حدود 30 درصد قابلیت صادرات دارد.

ایران به لحاظ تولید کیوی درجهان رتبه چهارم و در صادرات این محصول رتبه هشتم را دارد.

برداشت کیوی هر سال از نیمه دوم آبان آغاز می شود و به مدت یک ماه ادامه دارد.