جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

جمع آوری ضایعات - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جمع آوری ضایعات

محیط زیست در خصوص زباله می‌گذرد و شاید در آن زمان قبول این نظریه که زباله می‌تواند نقش مهمی در کسب درآمد در اقتصاد کشورها داشته باشد کمی دشوار و دور از ذهن به نظر می‌رسید. در واقع نگاه مردم و مسئولان شهری به زباله، پسماند‌هایی بود که باید به هر نحو جمع‌‌آوری و معدوم می‌شد و این موضوع هزینه‌های زیادی را برای مدیران شهری رقم می‌زد. اما با گذشت زمان این نظریه به تکامل رسید و به تدریج در کشورهای پیشرفته زباله‌ها از پسماندهای آلوده و بی‌مصرف به منابع درآمد و ایجاد اشتغال و همچنین منبعی برای تولید مواد اولیه برخی صنایع مبدل شدند. بر این اساس بازیافت زباله‌ها در بسیاری از کشورهای جهان به سرعت آغاز و گسترش یافت و کارخانه‌های بزرگی نیز در این زمینه در جهان تاسیس شد. طبق گفته کارشناسان طرح تفکیک و بازیافت زباله علاوه بر آن که می‌تواند شهر را از آلودگی‌های زیست محیطی نجات دهد، در رونق بخشیدن به اقتصاد شهری هم اثرگذار خواهد بود، چرا که از سویی گفته می‌شود اجرای کامل طرح تفکیک زباله از مبدأ میلیاردها تومان درآمدزایی به دنبال دارد چون از هزینه‌های جمع‌آوری زباله کاسته می‌شود و در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار موثر است. نکته مهمی که این چرخه عظیم را تکمیل می‌کند مشارکت شهروندان در تفکیک زباله‌ها از مبدأ است، شهرداری‌ها باید با اجرای برنامه‌های مقطعی و بلند مدت، زمینه جلب مشارکت مردم و سازمان‌ها را در این زمینه فراهم کرده و از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای انجام فرایند جمع‌آوری، تفکیک و دفن زباله حمایت کنند.

 

 

 تازه ها