رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

جشن سلام مازندرانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جشن سلام مازندرانی

و مروری برفرهنگ و آیین های سنتی سرزمین مادریشان داشته باشند این جشن که برای سومین سال در بوستان آب و آتش برگزار شد شامل برنامه های آیینی مازندرانی چون موسیقی محلی ،نوروز خوانی ، کشتی پهلوانی لو چو و رقص آیینی با ادوات کشاورزی و لباس محلی و ...همراه بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تازه ها