رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

جشنواره بازی های بومی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جشنواره بازی های بومی

این جشنواره در روستای دنگسرک نکا برگزار شد. این جشنواره شامل بازیها و غذاهای محلی استان مازندران می باشد.
 

Festival of local games of Mazandaran, Dangesarek village, Neka city

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تازه ها