رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

جذب سرمايه گذاري 13 هزار ميليارد ريالي در بندراميرآباد مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

جذب سرمايه گذاري 13 هزار ميليارد ريالي در بندراميرآباد مازندران

مديربندراميرآباد بهشهر در شرق مازندران گفت كه تاكنون 13 هزار و 100 ميليارد ريال سرمايه گذاري دولتي و خصوصي در اين بندرگاه جذب شد.

جذب سرمايه گذاري 13 هزار ميليارد ريالي در بندراميرآباد مازندران

علي خدمتگزار روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگارايرنا افزود : هشت هزار و 400 ميليارد ريال از سرمايه گذاري زيرساختي و اقتصادي در اين بندرگاه مربوط به سرمايه گذاران بخش خصوصي است.
وي ميزان سرمايه گذاري دولتي در بندراميرآباد را در يك دهه گذشته حدود چهار هزار و 700 ميليارد ريال اعلام كرد.
مديربندراميرآباد بهشهر گفت كه بيش از 40 درصد از سرمايه گذاري خصوصي و دولتي در بندراميرآباد مازندران در دولت تدبير و اميد جذب شده است.
خدمتگزار افزود : اين سرمايه گذاري ها براي ايجاد سيلوي نگهداري گندم، چوب و كاغذ و انبار ذخيره سازي و ساير زيرساخت هاي ديگر مورد نياز بندر هزينه شد.
وي وجود 120 هزار تن سيلوي غلات، ظرفيت نگهداري سه ميليون تن غلات در سال، ايجاد 16 هزار 200 تن مخزن نگهداري مواد سوختي و مخزن ده هزار تني نگهداري روغن ، سورتينگ و بسته بندي چهار هزار و 500 تني را از ظرفيت هاي موجود در اين بندرگاه حاشيه شرقي درياي خزر اعلام كرد.
مديربندر اميرآباد بهشهر گفت كه ظرفيت هاي موجود نگهداري غلات، انبار دخيره سازي و مواد سوختي با سرمايه گذاري فعلي بخش خصوصي دو تا پنج برابر در سال هاي آينده افزايش خواهد يافت.
** مزيت هاي بندر اميرآباد
خدمتگزار برخورداري از پست فشار قوي برق، وجود گاز صنعتي 20 هزار متر مكعب بر ثانيه، داشتن آب به ميزان 20 هزار ليتر بر ثانيه را از مزيت هاي مهم زيرساختي در بندرآميرآباد بهشهر در شرق مازندران اعلام كرد.
مديربندرآميرآباد قابليت پهلوگيري كشتي با ظرفيت شش هزار و 500 تني، داشتن انبار 250 هكتاري و انبار مسقف 65 هزار متر مربعي و 15 پست اسكله، اتصال به شبكه ريلي به عنوان تنها بندر ايراني، برخورداري از اسكله رو رو را از مزيت هاي مهم ديگر زيرساختي بندراميرآباد دانست.
به گفته وي وجود ظرفيت هاي موجود باعث شد تا در سال گذشته 74 هزار و691 تن كالا به كشورهاي آسياي ميانه ترانزيت شود و در همين مدت نيز 105 هزار تن كالاهاي ترانزيتي اين كشورها نيز در اين بندرگاه پذيرش شود.
خدمتگزار پيش بيني كرد تا حداكثر در 14 سال آينده تعداد اسكله هاي بندر اميرآباد به دو برابر و ظرفيت عمليات بارگيري نيز به حدود چهار برابر ظرفيت فعلي افزايش يابد.
بندرآميرآباد در حاشيه شرقي درياي خزر در حوزه استحفاظي شهرستان بهشهر در شرق مازندران واقع است . اين بندر حدود يك هزار و 60 هكتار مساحت عملياتي دارد كه تا دو برابر فعلي نيز قابل افزايش است.
بر اساس آمارهاي رسمي پارسال بيش از دو و نيم ميليون تن كالا از بندر اميرآباد به كشورهاي آسياي مركزي , روسيه و يا داخل كشور انتقال داده شد.
همچنين بر اساس همين آمارها سال گذشته حدود نيمي از صادرات بيش از 500 ميليون دلاري مازندران از بندر اميرآباد به خارج از كشور صادر شد.
گمرك اميرآباد علاوه بر فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد ، فعاليت دو پايانه مواد نفتي شامل پايانه نفتي نكاء و پايانه نفتي صدرا را به عنوان مخازن اختصاصي با ايجاد دفاترگمركي در اين دو پايانه تحت پوشش دارد .
اين گمرك دررويه هاي واردات قطعي و موقت ،صادرات قطعي ، ترانزيت خارجي و داخلي ، كارنه تير و مرجوعي فعال است .
مازندران داراي چهار گمرك درشهرهاي نوشهر، فريدونكنار، اميرآباد و ساري است كه بيشترين حجم صادرات و واردات به اين استان مربوط به بندراميرآباد در شرق مازندران است.