رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

جانباز و هنرمند محمود مشکل گشا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جانباز و هنرمند محمود مشکل گشا

در سال 1351 – 1352 در زمینه نقاشی رنگ روغن کشوری مقام سوم را کسب کردند  . کار و رشته اش عقیدنی در قسمت سپاه بود و در سال 1361 با عبدالعلی عمرانی وارد منطقه شدند و در سال 1363 با سردار ابوعمار با هم به کردستان رفتند که 9 روز بیشتر با هم نبودند  که به حمله 13 هواپیما ابوعمار به شهادت رسیدند . و به مدت 2 سال در منطقه بود و عکس بعضی از شهیدان مانند موسی زاده ، شهید علی کشاورزیان ، شهید سردار احمد مولایی و ... نقاشی کردند و ایشان با به شهادت رسیدن ابو عمار آرزو کردند در تاریخ شهادتش در آن مکان باشند  که یک سال در کنار پزشکان برای کمک به مجروحین جنگی بودند و دو سه گروه از پزشکان و پرستاران جاها را تقسیم کردند به این صورت که شهدا در یک طرف ، مجروحین کنار شهدا زیر سرم بودند کار ایشان این بود که مجروحین و شهدایی که می آوردند لباسهایشان آلوده بود سریع با پنس در می آوردند به همین دلیل ایشان آلوده شدند چون در آنجا همه نوع آلودگی بود ایشان آلودگی شدید و شیمیایی شدند .

 

War handicapped artist: Mahmoud Moshkelgosha
After the Zionist Iraqi regime imposed an all-out 8-year war against the Iranian nation, many people were martyred, wounded and handicapped during the sacred defense against such a savage invasion. One of them is Mahmoud Moshkelgosha. He is a war handicapped artist and author who has written 21 books about the Iraqi imposed eight year war against Iran. He snatched the third place at painting competition in Iran in 1972 and 1973. He participated in war fronts in 1982. He painted the portraits of many of Iranian fighters and soldiers during the sacred defense. He was hurt in the war after a chemical bombardment by Iraqi planes. Mahmoud Moshkelgosha was helping the medical teams to treat the wounded persons, he changed the clothes of the wounded persons in the war fronts for quick treatment aid to the doctors and nurses. But he was polluted by the chemical gases and has been suffered from chemical injury so far.تازه ها