سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

جامعه-فرهنگ اقتصاد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

جامعه-فرهنگ اقتصاد

Loading the player...

تهیه کننده:حسین پرتوی
کارگردان:مهدی بوی افراز
تصویربرداران:مشایخی فر-منفرد
دستیار تهیه:مریم آشتینه
مجری:دکترعسگری تشکری

برنامه ای با هدف اطلاعاتی- آموزشی وبا موضوع اقتصاد مقاومتی، به تهیه کنندگی حسین پرتوی است که دو شنبه ها از ساعت 14:09 به مدت پنجاه دقیقه از سیمای مرکز مازندران پخش می شود.
این برنامه که به وضعیت صنعت-معدن و تجارت استان می پردازد، درآغاز تیتراژ برنامه با تدوینی متناسب با سه درونمایه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی پخش می شود وپس از آن وارد استودیو می شویم ومجری آیتم نخست را با سلام به تماشاگران ومعرفی کلیات جستار مورد نظر آن برنامه ونیز معرفی میهمانان برنامه پی می گیرد. پس از آن آیتم کپشن – گرافیک خواهیم داشت که تصاویر رئال وگرافیکی با تناسب موضوعی همراه با موسیقی دارای ضرباهنگ (چیزی شبیه به فتو کلیپ) پخش می شود؛ پس از آن به استودیو بازمی گردیم وپیرامون موضوع برنامه مجری ومیهمان و یا میهمانان برنامه با هم سخن می گویند که این گفتگو به حالت جستارگشایی ومباحثه وتا اندازه ای شبیه مناظره خواهد بود وسعی خواهد شد که نظرات متفاوت با یکدیگر به جستار بپردازند تا مزایا وکاستی های گفتارهای مورد نظر بهتر وبارزتر رخ بنمایند.
پس از آن آیتم گزارش1 ، کپشن-گرافیک،گزارش 2، استودیو ، خبرهای خوش وتیتراژ پایانی پخش می شود.

 

سال تولید: مرداد 95