تیک تاک

نام برنده رتبه تاریخ شهر
سید رامین میری دوم 1393 جویبار
مهری تقوی اول 1394/2/9 ساری
امین بابایی دوم 1394/2/9 ساری
مهران مؤمن پور سوم 1394/2/9 قائمشهر
مهدیه علیزاده اول 1394/02/16 بابل
مجتبی باقری دوم 1394/02/16 تنکابن
سید حسین ملایی سوم 1394/02/16 ساری
سیده معصومه مطیعه اول 1394/2/23 ساری
عسگری نظری دوم 1394/2/23 ساری
زهراصفری سوم 1394/2/23 ساری
بنیامین شاکری اول 1394/3/2 بابل
وهاب سلحشوری دوم 1394/3/2 شهرکرد
زهرا(علی) پیام سوم 1394/3/2 نکا
حبیب اله داوری سوم 1394  
حامد صفری اول 1394/3/6 نکا
علیرضا موسوی دوم 1394/3/6 آمل
اسحاق براری سوم 1394/3/6 بابل
قدرت اله عشریه اول 1394/3/12 ساری
مرضیه احمدی دوم 1394/3/12 ساری
مرتضی لطفی امیری سوم 1394/3/12 بهشهر
عباس کاکویی اول 1394/3/20 جویبار
مجتبی باقری وناشی دوم 1394/3/20 تنکابن
راضیه فیروزی راد سوم 1394/3/20 بابلسر
علی اصغر اسبوچین اول 1394/3/27 نکا
محمد بالوئی دوم 1394/3/27 نکا
منصوره بیتی سوم 1394/3/27 چالوس
فرشاد شیرزاد اول 1394/4/31 قائمشهر
فرزانه عبداللهی دوم 1394/4/31 ساری
بنیامین شاکری سوم 1394/4/31 بابل
علیرضا موسوی اول 1394/5/7 آمل
زهرا(علی) پیام دوم 1394/5/7 نکا
زهرا صفری سوم 1394/5/7 ساری
زهرا رستمیان اول 1394/5/14 ساری
مرجان موسوی دوم 1394/5/14 آمل
اصغر شکوهی سوم 1394/5/14 زیراب
حامد صفری اول 1394/5/21 نکا
ایمان حسین پور دوم 1394/5/21 آمل
مجتبی باقری سوم 1394/5/21 تنکابن
مرضیه(شکوفه) طالبی اول 1394/5/28 ساری
زهرا صفاجو دوم 1394/5/28 ساری
امین بابایی سوم 1394/5/28 ساری
وحید بلباسی اول 1394/6/4 قائمشهر
سید جلال مهدوی دوم 1394/6/4 تنکابن
درخشنده خطیر سوم 1394/6/4 قائمشهر
ناصر اندرواژ(خجسته اسلامی) اول 1394/6/11 ساری
فاطمه(محمد) بالویی دوم 1394/6/11 نکا
سید محمود جعفری سوم 1394/6/11 ساری
مهدی نوری اول 1394/6/18 تهران
زهرا(علی) پیام دوم 1394/6/18 نکا
حسین قاضی حسینی سوم 1394/6/18 آمل
علی اصغر اصغری اول 1394/6/25 ساری
زهرا(محمد) بازگیری دوم 1394/6/25 بابل
فاطمه نظری سوم 1394/6/25 نوشهر
سحر فتحعلی اول 1394/6/31 ساری
فرامرز اکبر زاده دوم 1394/6/31 بابل
مجتبی باقری وناشی سوم 1394/6/31 تنکابن
سیده فاطمه نخودچیان اول 1394/7/9 ساری
کبری افسری دوم 1394/7/9 بابلسر
درخشنده خطیر سوم 1394/7/9 قائمشهر
فاطمه(ابراهیم) پهلوان اول 1394/7/16 آزاد شهر
سیده خدیجه میر آقا پور دوم 1394/7/16 بابل
حمید کاهه سوم 1394/7/16 تهران
زهرا دارابی اول 1394/7/23 بابلسر
بابک محمودیان دوم 1394/7/23 زیراب
فاطمه نظری سوم 1394/7/23 نوشهر
سید محمود جعفری اول 1394/7/30 ساری
سیده معصومه مطیعی دوم 1394/7/30 ساری
رمضان اسماعیلی سوم 1394/7/30 ساری
محمد بالوئی اول 1394/8/7 نکا
امیر رضا(شیروان)مظلومی دوم 1394/8/7 سوادکوه
فرشید اسماعیلی سوم 1394/8/7 آمل
روح اله اسکندری اول 1394/8/14 آمل
سیده خدیجه میر آقا پور دوم 1394/8/14 بابل
مهران مؤمن پور سوم 1394/8/14 قائمشهر
مصطفی اسماعیلی اول 1394/8/21 محمود آباد
هادی صالحی دوم 1394/8/21 بهنمیر
زینب بخشی سوم 1394/8/21 سیستان
محمد رضا باقری پور اول 1394/8/28 رشت
ساسان قیاسی دوم 1394/8/28 تهران
خدیجه اسلامی سوم 1394/8/28 نوشهر
زهرا(ابراهیم ) پهلوان اول 1394/9/5 آزاد شهر
معصومه رفیعی(سید حسین ملایی) دوم 1394/9/5 ساری
درخشنده خطیر سوم 1394/9/5 قائمشهر
نقی علیپور اول 1394/9/12 بابل
یعقوب شعبانی دوم 1394/9/12 بابل
فاطمه نظری سوم 1394/9/12 نوشهر
گل ظریف بیرامزاده اول 1394/9/18 قائمشهر
محسن محمودی دوم 1394/9/18 تهران
سید مهدی مسلمی سوم 1394/9/18 بابلسر
محسن حق پرست اول 1394/9/26 ساری
مهدی سرو علی دوم 1394/9/26 قائمشهر
حکیمه اسلامی نژاد سوم 1394/9/26 نوشهر
عسکری نظری اول 1394/10/3 ساری
کبری افسری دوم 1394/10/3 بابلسر
حمید رضا اسلامی سوم 1394/10/3 نوشهر
حسین ملایی اول 1394/10/10 ساری
حسن خواجوندی دوم 1394/10/10 بابل
علی اصغر کیا دلیری سوم 1394/10/10 چالوس
قاسم خلیلی اول 1394/10/17 بابل
آذر صابر پور(حشمت اله گرجی) دوم 1394/10/17 رستم رود
هادی صالحی سوم 1394/10/17 بهنمیر
علیرضا موسوی اول 1394/10/24 آمل
محبوبه اهوز دوم 1394/10/24 آمل
سهیلا آزادی سوم 1394/10/24 قائمشهر
سید صابر حسینی اول 1394/11/1 نوشهر
علی اصغر کیا دلیری دوم 1394/11/1  
فاطمه باکویی سوم 1394/11/1 نکا
زهرا پهلوان اول 1394/11/8 آزاد شهر
بهزاد فرضعلی عمران دوم 1394/11/8  
حامد صفری سوم 1394/11/8 نکا

 پربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو