جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

تکثیر ماهی - نمایش محتوای خبر

 

 

تکثیر ماهی

Loading the player...

در این روش شیلاتی ها ماهی های سفید را که برای تخم ریزی باید از دریا به رودخانه مهاجرت کنند اما به دلیل آلودگی رودخانه نمی توانند صید می کنند.