رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

توکای پشت بلوطی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

توکای پشت بلوطی

  و تنها توکایی است که روتنه و پشت بال هایش (جبه ) قهوه ای قرمز است که با سر و دمگاه خاکستریش در تضاد قرار دارد. سینه قرمز زرد رنگ با خال های سیاه، پهلوها با علامت های «7» مانند و پوشش زیر بال ها سفید است. زیرته و پرهای پوششی زیر دم سفیدخاکستری و دم سیا است. پروازش اندکی موجدار بود ه واغلب به صورت گروه های کوچک دیده می شود.
صدا: صدای این پرنده، شبیه «داش- داش- داش» یا « وید»شنیده می شود.
زیستگاه: این پرنده در فضاهای باز، کشتزارها و یا درختان به سر می برد. در ایران، زمستان ها د رشمال فرواوان است و گاهی نیز در هواحی جنوب مرکزی و جنوب غربی دیده می شود.

Ortolan
Ortolan is an immigrant bird which spends winter time in Mazandaran.
Ortolan lives in lowers heights and lands.
The male ortolan lives with several female ortolans in a colony.
Ortolan nests on trees to safeguard it from the crows
attack.تازه ها