جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

تولید غذای سالم ،اولویت اصلی جهاد کشاورزی مازندران اعلام شد - نمایش محتوای خبر

 

 

تولید غذای سالم ،اولویت اصلی جهاد کشاورزی مازندران اعلام شد

استفاده از عوامل بیولوژیک و کاهش مصرف سموم شیمیایی در فعالیت های کشاورزی استان مشهود شده است. یحیی ابطالیˈروز سه شنبه در جلسه ستاد طرح توسعه کاربرد عوامل بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی که در شهرستان بابل برگزار شد، افزود: امروزه با به کارگیری دانش در مراحل مختلف کشاورزی ، آفت به مراتب نسبت به دهه های گذشته کمتر شده است.

وی بابل را بزرگ ترین شهرستان تولیدکننده برنج در کشور معرفی کرد و ادامه داد: اولین علامت تشویقی استاندارد تولید محصول برنج در کشور توسط کشاورز برنجکار بابلی اخذ شده است.

ابطالی با اشاره به ویژگی های خاص برنج تولیدی مازندران در سال جاری، بیان داشت: جمعیت کرم ساقه خوار در استان با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، کاهش یافته و شرایط برای مبارزه بیولوژیک در نسل دوم هم فراهم است.

ˈ مسعود غلامی ˈ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل هم با ارائه گزارشی از زراعت برنج ، ضریب کشت در این شهرستان را 84/1 اعلام کرد و گفت: این ضریب، بالاترین ضریب کشت در استان مازندران است.

وی با اشاره به پرورش سبزیجات برگی و ریشه ای به عنوان کشت دوم پس از برداشت برنج در اراضی شالیزاری این شهرستان، نقش کشاورزی و تولیدات زراعی در ایجاد اشتغال مولد و تولید پایدار و کمک به اقتصاد خانوار روستایی را برجسته توصیف کرد.

غلامی گفت: مبارزه بیولوژیک علیه نسل اول کرم ساقه خوار در سطح هفت هزارو 300 هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان بابل به کمک 17 کارشناس ناظر انجام و در مرحله دوم نیز تعداد 800 هزار تریکوکارت در هشت هزار هکتار از شالیزارها توزیع و نصب شده است.

وی زمان اولین برداشت برنج شهرستان را 18 تیر پیش بینی کرد و افزود: خزانه گیری و بذرپاشی برای کشت دوباره آغاز و برنامه ریزی برای پرورش رتون در سطح 17هزار هکتار انجام شد.

از 240 هزار هکتار اراضی شالیزاری مازندران ،50 هزار هکتار آن در شهرستان بابل واقع است.