سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

تولید علوفه های مرغوب در مراتع مازندران - منطقه نوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

تولید علوفه های مرغوب در مراتع مازندران - منطقه نوشهر

رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهردر گفتگو باخبرنگار باشگاه خبرنگاران ساری گفت: سالانه به طور متوسط 79 هزار تن علوفه در مراتع مازندران - نوشهرتولید می‌شود که ارزش مستقیم آن 364 میلیارد و 337 میلیون ریال است.
وریج کاظمی با اشاره به اینکه 303 سامانه چرا در 197 هزار و 152 هکتار مرتع موجود درمازندران  - نوشهروجود دارد افزود: در صورتی که ارزش افزوده مراتع، نظیر تبدیل علوفه به پروتئین نیز محسوب شود این رقم به هفت برابر افزایش می‌یابد.
ریس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با اشاره به این که اکثر مراتع حوزه اداره کل نوشهر ییلاقی است گفت: فصل تعلیف مراتع با توجه به نوع پوشش و پراکندگی گیاهی و موقعیت بوم‌شناختی، از نظر ارتفاع و اقلیم و ظرفیت تولید از 20 خرداد تا 31 شهریور است.
وریج کاظمی ظرفیت چرای مراتع  مازندران -نوشهر را 360 هزار واحد دامی برشمرد و افزود: دام‌های موجود اغلب شامل گاو و گوسفند است و درصد بز کمتر است.
به گفته وی: برخی از گیاهان مراتع برای دام‌ها مطلوبیت بیشتری دارند که به آنان گیاهان خوش‌خوراک می‌گویند و مهم‌ترین گونه‌های خوش‌خوراک غرب مازندران شامل علفِ باغ، مَرْغ (بیدْگیاه)، فِسْتُوکا (علفِ بَرّه)، علفِ پَشْمَکی، شَبْدَر، یونجه، جو صحرایی است.
از 197 هزار و 152 هکتار مرتع موجود مازندران –نوشهر  21 درصد مرتع درجه یک و 59 درصد درجه دو و 20 درصد درجه سه محسوب می‌شود که از ارتفاع دو هزار و 200 متر تا ارتفاع بیش از سه هزار و 500 متر پراکنده است