رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

تنکابن در سفرنامه رکن الاسفار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تنکابن در سفرنامه رکن الاسفار

این ناحیه را با دو ناحیه دیگر که کلارستاق و کجور باشد،محل ثلاثه گویند.در هر سه محال گندم ، جو ،شلتوک ،مرکبات و میوه جات غیر از زردآلو با نیشکر و ابریشم در دهات قشلاقی به عمل می آید.آبادی و قراء تنکابن مجاور کوهی است که در ساحل بحر خزر کشیده شده . دوازده رودخانه از محال تنکابن جاری است که فاضل آنها به دریای خزر می ریزد وپنج و شش فرسخ مصب و کشش رودخانه ها است تا به دریا برسد.در بیست قریه تنکابن حمام هست.قراء دیگر در صدد ساختن حمام می باشند.در بعضی دهات مسجد هست و در قریه سخت سر مدرسه محقر  چوبی ساخته شده که موجود است.

 

Tonekabon, Itinerary of Rokn al-Asfar

 

Tonekabon is one of the famous cities of Mazandaran Province which has a governor. There are over 80 villages in Tonekabon. The area of Tonekabon along with Kalarostagh and Kojor combine a bigger area called “Salaseh” (triplet). People raise barley, rice, citrus, fruits, sugar canes, and silk worm in this region. The villages and city of Tonekabon are situated in a coastal strip right next to the adjacent mountain. In Tonekabon, there are 12 rivers which flow toward the Caspian Sea; some of them longer than 20 kilometers. 20 villages in Tonekabon have bathrooms. Some villages have mosques, and there is a small wooden school in Sakht Sar village.

 تازه ها