رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

تندیس های چوبی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تندیس های چوبی

را صرف ساختن تندیس‌های چوبی نموده است و همچنان پرکار چوب‌های خشک را گرمای زندگی می‌دهد....

Photo report from a wooden sculpture Workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تازه ها