جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

تمنای وصال - نمایش محتوای صدا

 

 

تمنای وصال

تهیه کننده : فاطمه شافعیان

تمنای وصال عنوان برنامه ایست به تهیه کنندگی فاطمه شافعیان مدت 30 دقیقه به صورت ضبطی قبل از نماز ظهر پخش می شود . دراین برنامه افق شرعی اذان ظهرشهرهای مختلف استان نیزبیان خواهد شد.

هدف ازآفرینش انسان رسیدن به کمال است وآن رسیدن به قرب الهی است. عبادت یکی ازراه های رسیدن به قرب الهیست که برترین وبهترین عبادت نزدپروردگارنمازاست. نمازبهترین راه رسیدن به خداوارتباط خلق باپروردگارخویش است.
چنین عبادت ممتازی،آثاربیشماری برای دین ودنیای فردوجامعه داردچراکه سعادت اخروی ودنیوی هرفردی درگروپیوندوارتباط بامعبودمی باشد.
دراین راستابرای معرفی جایگاه نمازدربین عبادتهاوتبیین آثارفردی واجتماعی آن درعرصه های گوناگون زندگی همه ا قشار مردم به خصوص جوانان ونوجوانان وهمچنین لزوم اهتمام بیش ازپیش به ترویج واقامه نمازدرصددبرآمدیم تا ویژه برنامه ای رابامحوریت نمازوابعادگسترده آن،ضمن ایجادفضای مناسب برای پخش قرآن واذان شرعی بادرنظرگرفتن وبررسی موضوعاتی خاص براساس زندگی اسلامی،به تشریح وتبیین زندگی یک فردمسلمان نمازگزاردرجامعه اسلامی اختصاص دهیم.
دین مبین اسلام ناب ترین ومتعالترین الگوهارادرسطح گوناگون برای زندگی ارائه می دهد.
بنابراین دربرنامه تمنای وصال،علاوه برابعادمختلف نمازوتاثیرات آن برزندگی انسان،به زندگی یک فردمسلمان براساس شاخصهای سبک زندگی اسلامی درسطح فردی واجتماعی پرداخته خواهدشد.
 

سال تولید: 1398


پربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو