رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

تمبان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تمبان

اما تا سه دهه‌ي پيش‌به ويژه در سرزمين‌هاي جلگه‌اي، پوشيدن شلوار زنانه بجز روزهاي سرد چندان رايج نبود،‌به جاي آن شليته نوعي تمبان انگاشته مي‌شد. از اين رو به آن «تمبون» و به خاطر پرچين بودن» تمبون قمبلي» مي‌گفتند.
با حذف تدريجي  شليته‌هاي كوتاه از پوشاك محلي زنان مازندران، شلوار‌هايي  به رنگ  تيره ـ سيا شلوار ـ جايگزين آن شد. الگوي اين شلوار ساده و همان‌گونه كه ياد آور  شديم معمولاً به رنگ تيره بود آن را از پارچه‌هاي سنتي كرباس و يا از پارچه‌هاي تهيه شده از بازار، به نام «بيت‌جامه علي‌اكبري» تهيه مي‌كردند. كه پارچه‌ي سياه رنگ نخي  و بسيار  درخشنده بود. در چين كش‌كمر  تنبان هم، به جاي كش، نوار بلند  كتاني يا «كج» kaj  ابريشم درجه 3 تهيه مي‌كردند پوشيدن شلوار در ميان زنان ساكن در سرزمينهاي  سرد كوهستاني رايج‌تر بوده است.

 


Tomban (Pants)
Each country has its customs and traditions which are very attractive for the fans of culture and history of a land. Local people in rural areas of Mazandaran Province, in North of Iran, wear some traditional clothes and dresses. One of them is a kind of pants is called Tomban, Tangeh Tomban, or Pashmebal. Women usually wear it.  Women did not wear pants up to three decades ago unless in cold days of autumn and winter. They wear Shliteh, a traditional dressing, instead. It was a wrinkled skirt with many frills and creases originally, so it was called “Tombon Ghomboli”. But as time passed, women in rural areas turned to wear pants in dark colors instead of those frilled skirts in bright colors and different paintings and designs.تازه ها