تله کابین رامسر

خط تله کابین از ایستگاه اول که در سایت شمالی با امکان جابه جایی چهار هزار نفر در روز به ایستگاه دوم در قله زیبا و همیشه سبز ایلمیلی، با دید کامل از دریا، جنگل و شهرهای زیبا و ساحلی خزر را فراهم کرده است. امکان سفری لذت بخش را در طول مسیری با دو هزار متر رفت و دو هزار متر برگشت در ارتفاع 700 متری از سطح دریا به مدت 15 الی 20 دقیقه تدارک دیده شد تا خاطره ای سبز را به یادگار برایتان رقم بخورد. مبدا مقصد طول مسیر سرعت حرکت زمان ساحل قله ایلمیلی 2000متر 3.5 متر 15 دقیقه
تازه ها