جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

تقدیر از همکار - نمایش محتوای خبر

 

 

تقدیر از همکار

تقدیر از همکار

تقدیر دکتر ابراهیمی مدیرکل محترم صدا و سیمای مازندران از میثاق مدانلو به خاطر راهیابی فیلم کوتاه " سرچهار راه " به جشنواره بین المللی Lift-off