سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۰

تعزیه ابوالفضل (ع)در روستای طبقده ساری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تعزیه ابوالفضل (ع)در روستای طبقده ساری

همانندی براى او نمى شناسد، در عرصه تاريخ اسلامى، ظاهر شد. ابوالفضل در روز عاشورا ايستادگى فوق العاده و اراده استوار و وصف ناپذيرى از خود نشان داد و با قلبى مطمئن و آرام و عزمى نيرومند، لشكرى بود شكست ناپذير  . سپاه ((ابن زيـاد)) را هراسان کرد  و نه تنها از نظر روحى، بلكه در ميادين رزم نيز آنان را شكست داد....  ابوالفضل العباس (عليه السّلام) در رفتار با برادرش امام حسين (عليه السّلام) حقيقت برادری صـادقـانه اسلامى را به نمايش گذاشت و همه ارزشها و الگوهاى آن را آشكار كرد. از جمله زيباترين جلوه هاى مواسات و برادرى آن بود كه در روز عـاشـورا پـس از آن که به آب فرات دست یافت ، مشتی آب برگرفت تا عطش خود را فرو نشاند و قلب سوزان چون  اخگرش را خنک كند، ناگهان در آن لحظات هولناك، تـشنگى برادرش امام حسين و اهل بيتش را به ياد آورد، شرافت نفس و علوّطبع، او را به ریختن  آب واداشت و همدردى خود را در آن محنت كمرشكن نيز با برادرش نشان دادتازه ها