رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

تصاویر ویژه دهه فجر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تصاویر ویژه دهه فجر

در دهه فجر اسلام تولدي دوباره يافت و اين دهه در تاريخ ايران نقطه اي تعيين كننده و بيمانند بشمارميرود. تا قبل از انقلاب اسلامي،‌ در ايران نظام اسلاميوجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ي «غالب و مغلوب» و« سلطان ورعيت » بود وپادشاهان احساس مي‌كردند كه فاتحيني هستند كه بر مردم غلبهيافته اند و حضرت امام رضوان الله تعالي عليه اين سلسله معيوب را قطع كردندو نقطه ي عطفي در تاريخ ايران بوجودآوردند و شمشير اسلام مردم را عليهدشمنان اسلام،‌ مردم و استعمارگران به كار گرفتند.

دهه انقلاب از رشحاتاسلام است و آئينه اي است كه خورشيد اسلام در او درخشيد و اين دهه بايد باعظمت هرچه تمامتر برگزارشود.

اين مراسم را با هيجانهاي عاطفي صحيح بايد باطراوت و تازه كرد. در مذهب ما،‌ احساسات،‌ گريه و شادي، حب و بغض و عشق ونفرت جايگاه والايي دارد. از اين رو جشنهاي دهه فجر مي بايستي همچون مراسم واعياد مذهبي گرامي داشته شود و مردمي باشد.

بايد كليه مساجد فعال شوند ومردم با حضور در مساجد خاطره ي فراموش نشدني حضرت امام و پيروزي انقلاباسلامي را جشن بگيرند

 

 

 

 

.

 تازه ها