جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

تشکل های مردم نهاد تقویت کننده برنامه های دولت هستند - نمایش محتوای خبر

 

 

تشکل های مردم نهاد تقویت کننده برنامه های دولت هستند

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به نقش سازمانهای مردم نهاد در پیش برد و تقویت طرح ها و برنامه های دولت ، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در چهارچوب قانون را برای این سازمانها ضروری دانست .

تشکل های مردم نهاد تقویت کننده برنامه های دولت هستند

به گزارش خبرنگار ایرنا ، علیرضا یونسی روز دوشنبه در جلسه هیات نظارت سازمان های مردم نهاد استان گفت : تشکل های مردم نهاد پرچمدار حرکت های اجتماعی و فرهنگی تاثیر گذار، سازنده و تقویت کننده برنامه های دولت در بخش های مختلف هستند .
وی جلب مشارکت مردم بعنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی را از مهم ترین کارکرد سمن ها دانست که باید با اخذ مجوزهای لازم ، فعالیت های خود را در در چارچوب قانون انجام دهند .
یونسی با بیان خیرخواهانه بودن هدف تشکل های مردم نهاد و تاثیر آنها بر افزایش توان در اجرای برنامه های دولت ، افزود : در کشورهای توسعه یافته تا 35 درصد وظایف دولت ها را سمن ها انجام می دهند .
معاون استاندار مازندران با تاکید بر اهداف غیر سیاسی ، غیر مادی سمن ها ، مهم ترین وظیفه تشکل های مردم نهاد را فرهنگ سازی و نهادینه کردن حرکت های موثر اجتماعی و فرهنگی با بهره گیری از همه ظرفیت ها برشمرد .
یونسی افزود : تشکل های مردم نهاد سعی کنند تا با تدبر، تعقل ، کار علمی ، بدور از احساسات و تصمیمات هیجانی و جهت گیری های سیاسی اهداف و برنامه های خود را دنبال نمایند تا نتیجه کارکرد و تلاش آن ها موثر و عاری از پیامدهای منفی و ناکارآمد باشد .
وی فضای مجازی را یک امکان موثر برای فعالیت تشکل های مردم نهاد برشمرد و گفت : دولت تدبیر و امید ، در تلاش برای قانون مند کردن فعالیت در فضای مجازی است و تشکل ها باید در فعالیت های خود در این فضاها چهارچوب های قانونی را رعایت کنند .
بیش از ۶۰۰ سازمان مردم نهاد در مازندران فعالیت می کنند .