Skip to Content

ترتیل قران کریم – جزء بیست وهشتم

Loading the player...

تلاوت ترتیل قران کریم – جزء بیست و هفتم

با صدای استاد شهریار پرهیز گار

مدت زمان:51:30