جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

تخریب جنگل های چابکسر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تخریب جنگل های چابکسر

40 سال گذشته تاکنون حدود 11 درصد  کاهش را نشان می دهد جنگل های شهرچابکسر به دلیل عدم توجه ارگانهای مربوط درحال نابودی هستند ، بسیاری از سود جویان برای تصاحب این جنگل ها با خشکاندن و سوزاندن درختان و بوته های وحشی کوه پایه ها اقدام به فروش جنگل برای ساخت ویلا می نمایند.

 

 

 تازه ها