جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

تحول در سیستم آموزشی - نمایش محتوای تولیدات فضای مجازی

 

 

تحول در سیستم آموزشی

تحول در سیستم آموزشی


 با توجه به شرایط تحصیلی امسال  و آموزش در فضای مجازی/ یکی از معلمان خوش فکر محمود آبادی/ با استفاده از سیستم کیوآرکد /برای هر مبحث درسی/ فیلمهای کمک آموزشی طراحی کرده است.


مطالب مرتبط

صدا و سیمای مرکز مازندران در نظر دارد نشان شبکه مازندران را بهینه سازی کند
صواحی
پزشک شما