سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

تجمع بزرگ عاشوراییان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

تجمع بزرگ عاشوراییان

تهیه کننده:امین علیجانی
کارگردان:بوی افراز
دستیاران تهیه:اسدالهی-پاشایی-مهدی نظری
صدابردار:سوادکوهی
تصویربرداران:تقی قاسم پور-صادق ذاکری-فتاح رحیمی
واحد سیار: دارا
فرستنده:قدیری

عاشورا یعنی قطرات اشكی كه حسین برای فردای اهل بیت خویش ریخت ، عاشورا یعنی جمع كردن خارهای بیابان در شب تاریك ، یعنی سیراب كردن كودك شیرخواره با سرانگشتان پیكانی تیز، عاشورا یعنی ضجه های كودكانی غریب درصحرایی سوزان ، یعنی فرو رفتن خارهای بیابان در پاهای كودكانه ای كه به دنبال عشق ندای لبیك سرداده بودند ، یعنی اوج مردانگی و ایستادگی ، یعنی تجسم تمام غیرت هایكه در چشمهای نجیب عباس سو سو میزد، عاشورا یعنی دلدادگی به سرچشمه پاكیها ، یعنی طعم شیرین عطش در كنار یار، پیامد عشق ورزی به نور ، عاشورا یعنی صدای گریه هایی كه از سر تشنگی در گلو خفه می شد، یعنی پر كردن مشك آب در عین عطش ، یعنی پرپر شدن و دم بر نیاوردن ، یعنی به آسمان پرتاب كردن خون گلوی شش ماهه ای كه از تشنگی به چشمان پدر خیره شده بود، یعنی دفن كردن تمام احساس خویش در پشت خیمه ها ، عاشورا یعنی وادع آخرین خواهری خسته با برادری از جنس نور، یعنی عین صداقتی كه در آسمانها نظیرنداشت ، یعنی سكوتی كه در تمام فریادها به گوش رسید ، و نوازشی كه بر چشمان پیر وفرتوت خاكستر نشسته مردمان آواز شكست پیروز را زمزمه می كرد، عاشورا یعنی فرود همه غیرت های آسمان در زمین و پرواز همه پاكیها به آسمان...
شبکه استانی مازندران با هدف اشاعه فرهنگ عاشورایی و توجه به فرهنگ عزاداری بومی و محلی، ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری در میان هیاتهای مذهبی، تقویت و اشاعه روحیه مذهبی و نشان دادن ارادت مردم استان به اهل بیت (ع)،این رویداد مذهبی را به طور زنده به تصویر می کشد..

 

سال تولید: 96