رونق تولید ملی | جمعه، ۱ آذر ۱۳۹۸

تائید افراد صالح در انتخابات - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تائید افراد صالح در انتخابات

Loading the player...

 

شرایط نامزدهای اصلح و معیار انتخاب از منظر حضرت امام (ره(

با توجه به اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) و همچنین در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر تمام امور زندگی مردم و سرنوشت انقلاب اسلامی و با توجه به لزوم حضور آگاهانه مردم در انتخاب اصلح، ضروری است تا نمایی از سیمای یک نماینده مجلس شورای اسلامی ترسیم گردد. که همگان با تأسی از افکار و اندیشه های حضرت امام (ره) در حفظ و حراست از این رکن رکین نظام دقت لازم را عنایت نمایند چرا که مجلس خوب مملکت را آباد و مجلس بد، موجب همه بدبختی ها است و نباید فراموش کرد که اگر اصلح را انتخاب کنید کاری اسلامی می کنید و این یک محکی است برای خودتان که تشخیص بدهید، انتخاب شما برای اسلام است یا برای خودتان T پس مردم باید بعد از تأیید شورای نگهبان از میان افراد موجود، فرد صالح یا اصلح را انتخاب کنند. شرایط نماینده صالح در سخنان حضرت امام (ره) را در عناوین زیر می توان خلاصه کرد:
۱ - وفاداری به اسلام، جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۲ - التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

۳- برخورداری از بصیرت و شعور سیاسی و حافظ منافع ملی



تازه ها