جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

تاثیر ورزش بر عاطفه کودکان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تاثیر ورزش بر عاطفه کودکان

Loading the player...

دانلود

  منظور از جنبه اخلاقی ، جهت دادن به تمایلات و انگیزه های کودک و نوجوان است تا بتوان از این طریق او را در مسیر صحیح هدایت قرار داد. کودک و نوجوان از نظر اخلاقی بی طرف است وبیشتر از جنبه های فطری و غریزی خود متاثر  می شود. اعمال و واخواسته های او هم تحت تاثیر نیازهای زیستی و غریزی و بازی قرار دارد به این ترتیب ، بازی، میدان تمرینی برای ارزش گذاری و جهت گیری  تمام رغبت ها ، هیجانها و عواطف و گرایشهای فطری کودک است و مفاهیمی چون نوع دوستی، تعاون، ایثار، صبر و استقامت را به طور ناخودآگاه به او  می آموزد.
مهمترین عاملی که انگیزه های کودک را در مسیر رشد صحیح قرار می دهد، گنجاندن ارزشهای اخلاقی در بطن بازیها و ورزشهای نشاط انگیز است. این ارزشها باعث می شوند که کودکان و نوجوانان از بازی لذت می برندو برای رسیدن به آنها تلاش کنند. کودکان و نوجوانان در موقیت لذت ناشی از بازی و ورزش با معانی ارزشهای اخلاقی هماهنگی و ارتباط برقرار می کنند. این ارتباط بین ورزش و لذت پلی است تا کودک را عادتا در زندگی فردی معتقد و مقید به اصول اخلاقی بار آورد. تجارب ورزشی، روند تمایلات مثبت و رضایت خاطر افراد را بهبود داده و موجب رشد سجایا و خصایل اخلاقی و موجب اصلاح رفتارهای ناشایست  می گردد و افراد را نسبت به خود مهربان، خوش عاطفه و از نظر احساس مسئولیت احترام به قانون و تلطیف عواطف فردی و اجتماعی وبه طور کلی در حصول به اهداف بهداشت روانی می سازد.
برای این که بتوان منظور راز این اشاره به خوبی بیان کرد ، باید این بار که به حیاط مدرسه رفتید وبازی بچه ها را شاهد بودید به دو حالت به خوبی دقت کنید: اول ابراز هیجانات بچه هنگام بازی(منظور از بازی واقعا"بازی است نه مسابقه جدی) و دوم حالت چهره آنها پس از بازی هنگامی که به ابراز هیجانات بچه هادر بازی دقت می کنید احتمالا" با این موارد مواجه خواهید شد: فریاد برای جلب توجه همبازیها ، غریو شادی از به هدف رسیدن ، ابراز آمادگی برای اقدام ، بر افروخته بودن چهره ناشی از تمرکز و آمادگی، برانگیختگی زیاد ناشی از تلاش در حد توان، یا افسوس ناشی از ناکامی و ...تازه ها